Soya - Contact  
Soja  -  Informatie over soja en sojaproducten
Home Sojaproducten Gezondheidsvoordelen Nieuws Recepten met soja Zelf tempeh maken

Soja-isoflavonen remmen de groei van de dikke darmkanker

sojaplantjesEpidemiologische studies suggereren dat een dieet hoog in soja-isoflavonen over de ganse levensduur, zoals in vele Aziatische landen, kan beschermen tegen verschillende soorten kanker, met inbegrip van dikke darmkanker.

Een Canadese studie onder leiding van Jayadey Raju toonde aan dat een levenslange blootstelling aan soja-isoflavonen remmend werkt op de ontwikkeling van dikke darmkanker bij mannelijke Sprague-Dawley ratten. Dit beschermende effect houdt misschien verband met de verhoogde expressie van oestrogeenreceptor beta, maar het exacte mechanisme waardoor isoflavonen inwerken op de ontwikkeling van dikke darmkanker is nog onbekend. De ratten werden ingedeeld in drie groepen: een controlegroep, een lage dosis groep (40 mg isoflavonen per kg voeder) en een hoge-dosis groep (1000 mg isoflavonen per kg voeder). De ratten werden reeds als embryo blootgesteld aan soja-isoflavonen via het voeder van de moederratten. Na de geboorte ontvangen de ratten de soja-isoflavonen via de moedermelk en later via hun voeder. De darmkanker werd geïnduceerd door de ratten te behandelen met de kankerverwekkende stof azoxymethane. De onderzoekers vonden geen invloed van de soja-isoflavonen op het aantal afwijkende crypten of darmtumoren, maar de grootte van de dikke darmtumoren was kleiner in lage dosis groep. Alle ratten in de controle en de lage dosis groep ontwikkelde dikke darmtumoren maar 5% van de ratten uit de hoge-dosis groep bleven tumorvrij, wat duidt op een mogelijk beschermend effect van isoflavonen. Verder veroorzaakte de toediening van soja-isoflavonen geen toxische effecten of veranderingen in de gedrags-, hematologische of biochemische parameters.
De studie concludeerde dat de pre-en postnatale blootstelling aan soja-isoflavonen mogelijk kan leiden tot groeiverlagen van dikke darmtumoren bij mannelijke ratten. Andere experimentele studies hebben tegenstrijdige resultaten aangetoond over het verband tussen isoflavonen en dikke darmkanker of een bescheiden steun voor een beschermend effect.

Bron: Raju J, Bielecki A, Caldwell D, Lok E, Taylor M, Kapal K, Curran I, Cooke GM, Bird RP, Mehta R. Soy Isoflavones Modulate Azoxymethane-Induced Rat Colon Carcinogenesis Exposed Pre- and Postnatally and Inhibit Growth of DLD-1 Human Colon Adenocarcinoma Cells by Increasing the Expression of Estrogen Receptor-beta. J Nutr. 2009 Mar;139(3):474-81.

Commentaren

Voeg uw commentaar toe

Name


Email (optioneel)


Titel


Commentaar


Code:
Vul de anti-spam code in 2803